Senanga Orphans Day Care Centre (SODC)

Eind jaren 90 is het SODC opgezet door een aantal weduwen die geen geld hadden om hun kinderen naar school te sturen. Behalve hun eigen kinderen waren ook weeskinderen welkom op de rieten matten onder de boom. Zo is het begonnen en nu bestaat de school uit een reeks klaslokalen, een kantoorgebouw, eetzaal, keuken en opslagruimte. Tevens zijn de toiletten verbeterd met hulp van de UNHCR, Wilde Ganzen en een Amerikaanse organisatie die in het verleden ook de school heeft laten bouwen.

Het aantal leerlingen dat deze school bezoekt bedraagt meer dan 1000 van wie een groot deel wees is. Er wordt lesgegeven door 20 leerkrachten en een aantal leraren in opleiding. Ook werken er vrijwilligers. Zambridge betaalt mee aan de kosten van een maaltijd per dag voor de leerlingen en aan schoolgeld en uniformen voor de oud-leerlingen die doorgestroomd zijn naar de secondary school.

Naast onderwijs worden ook evenementen georganiseerd met als thema: bewustwording van het AIDS-probleem.

In nauwe samenwerking met de stichting Wilde Ganzen is in 2018 lerarenhuis gebouwd op het terrein van SODC en zijn in 2019 tien nieuwe toiletten gerealiseerd.

Op verzoek van Zambridge heeft de stichting Our Energy Foundation met steun van Wilde Ganzen, de school voorzien van een zonne-energie installatie.