Senanga Orphans Day Care Centre (SODC)

Eind jaren 90 is het SODC opgezet door een aantal weduwen die geen geld hadden om hun kinderen naar school te sturen. Behalve hun eigen kinderen waren ook weeskinderen welkom op de rieten matten onder de boom. Zo is het begonnen en nu bestaat de school uit een reeks klaslokalen, een kantoorgebouw, eetzaal, keuken en opslagruimte. Tevens zijn de toiletten verbeterd met hulp van de UNHCR en een Amerikaanse organisatie die in het verleden ook de school heeft laten bouwen.
Het aantal leerlingen dat deze school bezoekt bedraagt meer dan 900 van wie een groot deel wees is. Er wordt lesgegeven door 20 leerkrachten en een aantal leraren in opleiding. Ook werken er vrijwilligers. Zambridge betaalt mee aan de kosten van de maaltijden voor de leerlingen en aan schoolgeld en uniformen voor de oud-leerlingen die doorgestroomd zijn naar de secondary school.

Ook is er een extra donatie gestuurd voor de aanschaf van artikelen voor het sportonderwijs.
Naast onderwijs worden ook evenementen georganiseerd met als thema: bewustwording van het AIDS-probleem.

Momenteel is Zambridge in nauwe samenwerking met de stichting Wilde Ganzen begonnen met de bouw van een lerarenhuis op het terrein van SODC. 
Zie de website van de Wilde Ganzen voor meer informatie over dit project.