Donaties
U kunt onze projecten steunen met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage op één van de onderstaande rekeningen. Als voorbeeld: met een gift van € 25 per maand geeft u 5 weeskinderen een jaar lang een maaltijd per dag en de mogelijkheid naar school te gaan.

Wilt u ons blijven steunen en tevens gebruikmaken van de mogelijkheid uw gehele gift af te trekken van de belasting dan kunt u een "overeenkomst tot periodieke schenking" aangaan. Dat kan tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris. U hoeft alleen maar uw gegevens in te vullen op een formulier (digitaal of handmatig), dat te ondertekenen en op te sturen naar de penningmeester van Zambridge Senanga. Die vult het formulier dan verder in en stuurt een kopie aan u terug. Klik hier voor het formulier en de adresgegevens. Nadere informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/giften.

U kunt ook een specifiek project sponsoren. Geef dit dan aan bij uw donatie.
 
Stichting Zambridge Senanga
NL52 INGB  0009 307883
NL61 RABO 0138 474702

Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.
 


RSIN/fiscaal nummer ANBI: 810061892Eenmalig doneren kan ook via deze QR code


(U bepaalt zelf het te doneren bedrag)