Maxanaedi School
Deze school voor weeskinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen heeft een sterk groeiend aantal leerlingen. Inmiddels zijn dat er bijna 700 en is het
aantal leerkrachten uitgebreid tot 13. Vanwege het grote aantal leerlingen wordt er in twee sessies lesgegeven.

De school is in 2001 gestart met een zeer eenvoudig gebouw, bestaande uit muren van vlechtwerk aangesmeerd met leem en een dak van gras. Een keuken en toiletten van lokaal materiaal zijn er destijds bij gebouwd en er zijn meubels
aangeschaft (banken, stoelen en tafels).

In 2011 is begonnen met het bouwen van het eerste stenen gebouw met drie klaslokalen en dat is in maart 2013 voltooid. Foto's van het bouwproces en van de opening zijn te zien via de links aan de linkerzijde van deze pagina. Inmiddels is er met geld van Zambridge en Wilde Ganzen een tweede
klasgebouw bijgebouwd en een lerarenhuis.

In 2016 is de bouw van stenen toiletten voor de staf en de leerlingen gereedgekomen. Deze Ventilated
Improved Pitlatrines (VIPs) zijn gebouwd conform de standaards van UNICEF en de Zambiaanse overheid.

Op verzoek van Zambridge heeft stichting Our Energy Foundation, met steun van de Wilde Ganzen, de school voorzien van een zonne-energie installatie.
 
Naast de uitbreiding van de school, draagt
Zambridge ook bij aan de kosten voor voeding,
leermiddelen en uniformen.

Ook is van enkele
leerkrachten de onderwijsopleiding betaald.