Maternity Building
Het ziekenhuis heeft dit gebouw, dat oorspronkelijk bedoeld was als onderkomen voor hoog-risico-zwangeren, in gebruik voor moeder- en kindzorg en voor HIV/AIDS-consultatie en testen. Er vinden zwangerschapscontroles plaats, verder is het een consultatiebureau voor kinderen onder de vijf jaar waar hun groei wordt bijgehouden, vaccinaties worden gegeven en aan de moeders adviezen over anti-conceptie en AIDS-preventie worden gegeven.

Mensen worden op vrijwillige basis op AIDS onderzocht, het percentage seropositieven is schrikbarend hoog. Sinds 2004 worden hier AIDS-medicijnen verstrekt.

Bewustwording van het probleem en doorbreking van het taboe op AIDS is de belangrijkste pijler in de strijd tegen deze ziekte, daarom bekostigde Zambridge de scholing van twee AIDS-voorlichters / adviseurs.

Het Zwangerschapshuis vervult diverse functies:
 
consultatiebureau;
zwangerschapscontroles; test moeders en kinderen op HIV en AIDS; 
behandelt moeders en kinderen met HIV of AIDS